Om C-Load

Om C-Load

C-Load är en smart tjänst som förenklar transportköparnas upphandlingar och beställningar av transporter via bil, container (sjö) och tåg. Vidare hittar transportföretagen uppdragen enklare. Upphandlingar resulterar i avtal som sedan ligger till grund för dina beställningar.

“C-Load har ökat effektiviteten och kvalitén, samt gett oss statistik och därmed kunskap som vi tidigare saknat.“ Lars Norberg, Logistikchef/Logistics Manager SCA Wood AB

Det upprättas ett avtal för varje rutt och leverantör och leverantörerna rankas utifrån dina preferenser. Vid transportbeställning skickas förfrågan till leverantörer i den rankingordning som gäller för aktuell rutt. De har sedan möjlighet att boka de lass de önskar. Alla bokningar och transporter kan enkelt följas upp för att visa vilka leverantörer som sköter transportuppdragen och som i kommande upphandlingar därför kommer att rankas högre.

Kunderna till transportköparna ges i C-Load även de mer och bättre information. Sammantaget spar C-Load tid, kortar ledtider och sänker kostnaderna för såväl transportköparna, dess kunder och transportföretagen.

Lars Lindgren

Vill du veta mer om C-Load?

Prata med Lars!

För mer information om vår molntjänst C-Load,
fråga Lars.

Lars Lindgren, tel:+46 70 390 34 40

Vill du veta mer om C-Load?

Prata med Lars!

För mer information om vår molntjänst C-Load,
fråga Lars.

Lars Lindgren, tel:+46 70 390 34 40