Handla
bästa transporten

Det här är C-Load

C-Load är en smart tjänst som förenklar transportköparnas upphandlingar och beställningar av transporter via bil, container (sjö) och tåg. Dessutom hittar transportföretagen uppdragen enklare. C-Load startade redan 2012 och är sedan länge en väletablerad transportbokningstjänst. Tjänsten hette från början Lasset.se och har sedan 1 oktober 2019 bytt namn till C-Load.

Med C-Load får alla aktörer en gemensam plats där information om transporter delas. Utöver trasportköpare och transportföretag är information tillgänglig för andra aktörer i leveranskedjan, såsom kunder/godsmottagare, terminaler och hamnar. Transportbeställningar skickas ut i tur och ordning efter de rankinglistor som skapats vid senaste upphandling. Den uppmätta kvaliteten på utförda transporter är sedan fullt tillgänglig för båda parter och kan bilda en grund för förbättringsåtgärder.

Fler än 270 transportföretag använder idag C-Load. Med hjälp av dessa transportföretag transporteras dagligen gods till mottagare i hela Europa, men även till Asien, Afrika och Nordamerika.

Upphandling

Transportköparen definierar avtalsvillkoren och bjuder in transportleverantörer att lämna pris på definierade rutter. Rankingplaceringen baseras på faktorer som kapacitet, leveranssäkerhet, uppförande och pris. Allt det kan mätas och visas i C-Load.

Transportbeställning

När transportbehov uppstår beställs en transport på en rutt med angivna tidsramar och annan viktig information. C-Load skickar beställningen till förstarankade leverantören och inväntar svar. Om leverantören tackar nej eller inte svarar inom en viss tid så går beställningen vidare till den andra rankade. På det viset så bokas transporten av bästa möjliga leverantör vid varje tillfälle.

Status

En transports aktuella status visas alltid i C-Load och C-Load meddelar också inblandade aktörer via epost när status för en transport ändras (Beställs, Bokas, Lastas eller Lossas).

Uppföljning

På ett överskådligt sätt visas hur bra leverantörerna har utfört uppdragen med avseende på bl a att hålla tider, boka erbjudna lass och ange planerad ankomsttid för lastning.

Vi använder C-Load

c-load references images
“C-Load har ökat effektiviteten och kvalitén, samt gett oss statistik och därmed kunskap som vi tidigare saknat.“ Lars Norberg, Logistikchef/Logistics Manager SCA Wood AB
Susanne Brundell Wahren

Vill du veta mer om C-Load?

Prata med Susanne!

För mer information om vår molntjänst C-Load,
fråga Susanne.

Susanne Brundell Wahren, tel: +46 70 258 12 21

Vill du veta mer om C-Load?

Prata med Susanne!

För mer information om vår molntjänst C-Load,
fråga Susanne.

Susanne Brundell Wahren, tel: +46 70 258 12 21