Om C-Load

C-Load

C-Load är en smart tjänst som förenklar transportköparnas upphandlingar och beställningar av transporter via bil, container (sjö) och tåg. Vidare hittar transportföretagen uppdragen enklare. Upphandlingar resulterar i avtal som sedan ligger till grund för transportbeställningarna.

“C-Load har ökat effektiviteten och kvalitén, samt gett oss statistik och därmed kunskap som vi tidigare saknat.“ Lars Norberg, Logistikchef/Logistics Manager SCA Wood AB

Det upprättas ett avtal för varje rutt och leverantör och leverantörerna rankas utifrån beställarens preferenser. Vid transportbeställning skickas förfrågan till leverantörer i den rankingordning som gäller för aktuell rutt. De har sedan möjlighet att boka de lass de önskar. Alla bokningar och transporter kan enkelt följas upp så att de leverantörer som utför sina transportuppdrag på ett bra sätt har fördel av det i kommande upphandlingar via en högre ranking.

Även Terminaler, Hamnar och Transportköparnas kunder får via C-Load tillgång till mer och bättre information om aktuella transporter. Sammantaget spar C-Load tid, kortar ledtider och sänker kostnaderna för såväl transportköparna, dess kunder och transportföretagen.

Susanne Brundell Wahren

Vill du veta mer om C-Load?

Prata med Susanne!

För mer information om vår molntjänst C-Load,
fråga Susanne.

Susanne Brundell Wahren, tel: +46 70 258 12 21

Vill du veta mer om C-Load?

Prata med Susanne!

För mer information om vår molntjänst C-Load,
fråga Susanne.

Susanne Brundell Wahren, tel: +46 70 258 12 21